Beatles Sheet Music

การอ้างอิงและเครดิต Red ของ Beatles Sheet Music มีผลงานดนตรีหลายพันชิ้นที่เขียนและเรียบเรียงโดย Beatles ที่มีชื่อเสียง ทุกงานมีลิขสิทธิ์การตัดต่อซึ่งให้การปกป้องเป็นพิเศษ เพลงที่เขียนโดย Beatles ในบางครั้งอาจมีรอยขีดข่วนและความเสียหายอื่นๆ อันเป็นผลมาจาก การกำหนดราคาหรือฉลากไม่ถูกต้อง ปัญหาเหล่านี้จะยุ่งยากกว่าใครก็ตามที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงาน

หากบุคคลใดถือลิขสิทธิ์และลิขสิทธิ์ปกติอย่างอื่นในงานเดียวกันนั้น บุคคลนั้นมีสิทธิบางอย่างเหนือการใช้งานงานนั้น ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการดำเนินคดีสำหรับIPS ใดๆ ที่เกิดขึ้นจากงานนั้น สิทธิ์นี้ไม่ได้รับผลกระทบจากแบบฟอร์มการปกปิดจำนวนมากที่ส่งไปยังสำนักงานลิขสิทธิ์แห่งสหรัฐอเมริกา

เพื่อให้บุคคลใช้สิทธิเหล่านี้ บุคคลนั้นต้องยื่นแบบฟอร์ม Formichever ที่บุคคลนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถบังคับใช้ข้อกำหนดของลิขสิทธิ์และเลือกว่างานจะเผยแพร่เมื่องานเข้าสู่โดเมนสาธารณะหรือไม่  สล็อตเว็บตรง

ในกฎหมายของสหรัฐอเมริกา หากเจ้าของลิขสิทธิ์บันทึกหรือบุคคลที่เป็นตัวแทนของเจ้าของผลงานดำเนินการ Formolinformer งานนั้นจะเข้าสู่โดเมนสาธารณะ งานสาธารณสมบัติหรือลิขสิทธิ์นั้นเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือการสร้างบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า

สาธารณสมบัติเป็นคำที่หมายถึงระยะเวลาที่งานหรือสิ่งประดิษฐ์มีลิขสิทธิ์ตามประเพณี เมื่องานหรือสิ่งประดิษฐ์เป็นสาธารณสมบัติ งานหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นฟรีสำหรับทุกคน

หากมีผู้ครอบครองลิขสิทธิ์และใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า บุคคลนั้นมีความผิดฐานลักขโมย ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา การลักขโมยคือการยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย ผ่านการใช้กฎหมายลิขสิทธิ์อย่างฉ้อฉล

กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์เป็นชุดของเนื้อหาที่คัดลอก ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพื่อให้มีคุณสมบัติได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ ผลงานการสร้างสรรค์ใดๆ รวมถึงงานศิลปะหรือบันทึกใดๆ หรือดิสก์แผ่นเสียง

สำหรับซีดี วิดีโอ และการบันทึกเสียงอื่นๆ ที่เกิดจากการบันทึกเสียง กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดให้งานได้รับการแก้ไขโดยใช้วัสดุดั้งเดิมหรืองานประเภทต้นฉบับของคุณเอง

ลิขสิทธิ์สามารถอยู่ได้นานแค่ไหน?  ท่อ

กฎหมายลิขสิทธิ์กำหนดเงื่อนไขเฉพาะที่เรียกว่าระยะเวลาจำกัด นี่คือช่วงเวลาที่คุณสามารถใช้งานหรือองค์ประกอบได้

โดยทั่วไปแล้วเมื่องานหรือองค์ประกอบได้รับการแก้ไขแล้วจะต้องใช้ภายในสองปีดังนั้นลิขสิทธิ์จึงสิ้นสุดลงในความมั่งคั่งของกษัตริย์ ระยะเวลาจำกัดลิขสิทธิ์คืออายุของผู้แต่งบวก 50 ถึง 70 ปี

ตามกฎทั่วไป หนังสือและการบันทึกเสียงดนตรีมีการขยายลิขสิทธิ์สำหรับผู้ผลิต และสำหรับลิขสิทธิ์ Ex Mogolla ของเกาหลีใต้ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2496 ลิขสิทธิ์จะขยายออกไปอีก 70 ปี แม้ว่าผู้ผลิตจะขยายระยะเวลานี้ออกไปได้นาน ตามที่พวกเขาต้องการ

ลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ

นอกจากลิขสิทธิ์แล้ว ยังมีลิขสิทธิ์ประเภทอื่นๆ ประเภทหนึ่งคือลิขสิทธิ์ของปลอม นี่คือที่ที่เพลงหนึ่งหรือเพลงที่เลือกไว้เป็นลิขสิทธิ์โดยผู้แต่งหลายคน และคุณสามารถใช้เพลงเหล่านี้ต่อไปได้ ตราบใดที่คุณให้โน้ต การอนุญาต และบันทึกสำรองแก่ผู้เขียน

Thefeall Copyright เป็นรูปแบบหนึ่งของ Soul Booking โดย Musicverse Music Association, Inc. การประพันธ์ของงานนี้ได้รับการยืนยันโดยสัญกรณ์ของการประพันธ์และสำเนาที่มีหมายเลข

การใช้ลิขสิทธิ์สำหรับการบันทึกเสียงก็มีให้เช่นกันและกฎหมายก็แตกต่างกันไปเล็กน้อย แต่ข้อกำหนดในการใช้ลิขสิทธิ์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

บทสรุป

หากคุณต้องการคัดลอกเพลงหรือเอกสารเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์ โปรดใช้ความระมัดระวังในการตีความสัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ ก่อนใช้ผลงานเขียนใด ๆ คุณต้องแน่ใจว่าคุณมีพื้นฐานทางกฎหมายที่ชัดเจนสำหรับการใช้ผลงาน และคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ผลงานนั้นอย่างผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจส่งผลร้ายแรงหากพบว่าคุณมี ไม่ได้รับอนุญาตในประเทศต้นทางของคุณ